Tin tức

Chương trình Joint master program JAIST với ĐH Việt Nam

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 24

Chương trình Joint master program JAIST với ĐH Việt Nam
1. Nội dung
Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành Information Science của JAIST.
Người trúng tuyển sẽ được:
– Miễn toàn bộ học phí (khoảng 50,000 yên/tháng)
– Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng
– Được ở ký túc xá của JAIST
– Tiếp xúc với môi trường đẳng cấp quốc tế
– Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU, Server mạnh)
2. Điều kiện dự tuyển
– Đang là học viên cao học năm thứ nhất của UET chuyên ngành tin học
– Có khả năng nghiên cứu
– Học lực khá
– Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ, hoặc có bài báo quốc tế)
3. Hồ sơ dự tuyển
– Lý lịch khoa học
– Bảng điểm (đại học, cao học)
– Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia
– Hình thức dự tuyển: Phỏng vấn
Chú ý: Nộp bản mềm trước ngày 5/05/2023
Địa chỉ nộp hồ sơ:
– Phòng giáo vụ UET
– JAIST Tuyển sinh – Trường thông tin – Việt JAIST
4. Thời gian dự tuyển
Phòng 405 E3 Ngày 05/08/2023 từ 2pm tại UET

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.