Nghiên cứu

Chuyên san CNTT-TT

admin

Tháng Sáu 12

Khoa CNTT là đơn vị phụ trách Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN. Đây là một trong các chuyên san có uy tín trong lĩnh vực CNTT và truyền thông của cả nước. Chuyên san xuất bản 4 số trong một năm và bằng tiếng Anh. Các công trình được xuất bản trong chuyên san thường thuộc các chủ đề: khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, công nghệ máy tính, các hệ thống thông tin, công nghệ tri thức, mạng máy tính, điện tử và vô tuyến.
Truy cập http://www.jcsce.vnu.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.