Nghiên cứu

Các đề tài dự án

admin

Tháng Sáu 12

Hàng năm, giảng viên của Khoa thực hiện số lượng lớn các đề tài, dự án từ các cấp khác nhau. Ở dưới là danh sách một số các đề tài, dự án tiêu biểu đang và đã thực hiện trong thời gian gần đây.

– VNU-SMM: Hệ thống tự động phân tích dữ liệu truyền thông xã hội trực tuyến phục vụ quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong kinh tế, chính trị, giáo dục và xã hội

– Xây dựng mô hình biến đổi axit-amin từ dữ liệu hệ gen

– Đặc tả và kiểm chứng bài toán xung đột tài nguyên trong các hệ đa tác tử

– Chuyển đổi tự động giữa các đặc tả hình thức và ứng dụng cho kiểm chứng phần mềm

– Các phương pháp và công cụ hiệu quả cho đặc tả và kiểm chứng phần mềm trong ngữ cảnh tiến hóa

– Phát triển các phương pháp và công cụ trợ giúp công nghệ phần mềm dựa trên thành phần

– Các phương pháp và công cụ phân tích chương trình và ứng dụng trong đào tạo

– Nghiên cứu về kiểm chứng phần mềm trong ngữ cảnh tiến hóa

– Khung Ngữ nghĩa Hình thức cho Kết hợp và Kiểm chứng Mô hình trong Phát triển Phần mềm

– Các phương pháp và công cụ cho đảm bảo chất lượng các ứng dụng dựa trên thành phần tại Tập đoàn Mitani Sangyo

– Mô hình hóa mã nguồn cho các ứng dụng tại AIT, Mitani Sangyo nhằm đánh giá độ phức tạp và giảm thiểu rủi ro khi chỉnh sửa và nâng cấp

– Nghiên cứu và phát triển công cụ sinh dữ liệu kiểm thử tự động từ mã nguồn

– Nghiên cứu và phát triển công cụ phân tích sự ảnh hưởng của thay đổi mã nguồn và áp dụng để giảm thiểu kinh phí cho kiểm thử hồi quy

– Nghiên cứu các tiêu chí nhằm song song hóa và tối ưu trong tái cấu trúc mã nguồn cho các dự án bằng ngôn ngữ

– Phát triển công cụ sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các dự án C/C++

– Mô phỏng nhiệt độ trong nhà thông minh dựa trên dữ liệu mạng cảm biến

– Sinh bộ kiểm thử tối ưu cho các hàm tính toán số học trên hệ thống nhúng

– Kiểm chứng chương trình Java tuân thủ đặc tả UML bằng lập trình hướng khía cạnh.

– Đặc tả và kiểm chứng giao thức tương tác của giao diện sử dụng lập trình hướng khía cạnh

– Hệ thống kiểu để xác định tài nguyên tối đa của phần mềm thành phần

– Phân tích biên tài nguyên của chương trình đa luồng có giao dịch.

– Trường Nhà – giải pháp công nghệ quản lý giáo dục

– Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật giải quyết bài toán hoạch định tuyến xe và các biến thể mới

– Cơ sở hình thức và ngôn ngữ hỗ trợ cho chuyển mô hình

– Cơ sở hình thức và công cụ hỗ trợ cho thao tác mô hình trong phát triển phần mềm hướng mô hình

– Nghiên cứu các kỹ thuật và công cụ hỗ trợ cho đặc tả yêu cầu và sinh tự động các chế tác trong phát triển phần mềm

– Giải pháp hỗ trợ người tham gia giao thông dựa trên dữ liệu hành vi di chuyển của người dùng điện thoại thông minh

– Nghiên cứu một mô hình cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí

– Khai phá tuyến đường di chuyển thường xuyên và định tuyến hiệu quả cho dịch vụ chia sẻ phương tiện đi lại

– Nghiên cứu phát triển mô hình và giải pháp xây dựng hệ thống tìm kiếm thực thể tiếng Việt (ĐT)

– Phát triển các kỹ thuât tiên tiến khai phá mẫu từ nhật ký sự kiện, xây dựng phần mềm và khung ứng dụng thử nghiệm tại doanh nghiệp Việt Nam

– Automatic Vietnamese question-answer system for information query in Vietnam National University

– Recognition and Analysis of user context from multi-source data for Ambient Intelligent systems

– Coding and communication of multiview video plus depth for 3D Television Systems

– Integration of WebGIS and multi-date and multi-resolution satellite image processing technologies for forest fire monitoring in Vietnam

– Analytical methods of satellite image processing for air pollution estimation in Vietnam

– Service oriented system for spell check and plagiarism detection

– High Dimensional Heterogeneous Data based Animation Techniques for Southeast Asian Intangible Cultural Heritage Digital Content (ANIAGE)

– Multimedia application tools for intangible cultural heritage conservation

– Image processing techniques for UAVs

– Vision-based Recognition using Deep Reinforcement Learning for Unmanned Systems

– Royal printing woodblocks of Nguyen Dynasty: 3D reconstruction for digital preservation

– Tích hợp trí thức về ngôn ngữ vào hệ dịch máy thống kê

– Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê dựa vào thông tin cú pháp phụ thuộc

– Nghiên cứu cơ chế đảm bảo chất lượng cho dịch vụ Web kết hợp

– Nghiên cứu các phương pháp trích xuất thông tin khoa học và ứng dụng để xây dựng hệ thống quản lý các xuất bản khoa học Việt Nam

– Nghiên cứu phát triển các mô hình tiên tiến giải quyết một số bài toán tin-sinh-y học

– Phát triển các phương pháp tối ưu giải quyết các bài toán liên quan đến chuỗi protein

– Học sâu phát hiện các tương tác gây bệnh ở mức phân tử giữa các thực thể y-sinh

– Nghiên cứu và phát triển các mô hình học máy tiên tiến phát hiện và trích xuất mối quan hệ tác dụng phụ của thuốc/hoá chất và bệnh từ văn bản y-sinh

– Tối ưu hóa phương pháp đánh chỉ mục trên kho dữ liệu không gian

– Nghiên cứu phương pháp lựa chọn các thuộc tính đặc trưng nhằm tăng cường khả năng chuẩn đoán của hệ thống chuẩn đoán bệnh ung thư

– Nghiên cứu các phương pháp trích chọn các thuộc tính đặc trưng để phát triển thuật toán hiệu quả nhằm phân lớp số liệu lớn đặc biệt trong tin sinh học

– Custommers’ behavior analysis using smartphone

– Intelligent Transportation system

– ICT for sustaining and renovating logistic services in Vietnam, a UK-Vietnam research partnership

– Driving Assistant System

– UK-Vietnam institutional link in digital innovation for sustainable maritime logistics in Vietnam

– Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật nhận dạng mống mắt trong xác thực sinh trắc học

– Nghiên cứu xây dựng quy trình cấp phát và kiểm soát hộ chiếu điện tử Việt Nam

– Chuỗi đặc trưng và ứng dụng trong tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện

– Thu thập tự động ảnh vệ tinh lãnh thổ Việt Nam và ứng dụng

– Tìm kiếm cục bộ dựa trên ràng buộc và ứng dụng trong bài toán lập lịch đại học

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp video 360 độ cho một số đường phố chính của Hà Nội

– Nghiên cứu mô hình xử lý cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ chính

– Hệ thống thông tin trạng thái giao thông thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

– Giải pháp hỗ trợ người tham gia giao thông dựa trên dữ liệu hành vi di chuyển của người dùng điện thoại thông minh

– Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong chính phủ điện tử

– Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phát hiện, phòng chống xâm nhập mạng máy tính phục vụ phát triển Chính phủ điện tử

– Phân tích, khai phá dữ liệu dạy học và thông tin phản hồi của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đào tạo

– Nghiên cứu và phát triển nền tảng tự động phân tích và hiểu khách hàng ứng dụng trong bán lẻ, thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến

– Nghiên cứu mô hình và thử nghiệm xây dựng hệ thống dịch vụ điện tử phục vụ học tập và nghiên cứu của sinh viên

– Khai thác các nguồn tri thức cho nhận dạng tên riêng trong văn bản

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống thử nghiệm môi giới co dãn cho các ứng dụng IoT trên môi trường điện toán đám mây.

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý luồng dữ liệu lớn có khả năng co dãn cho các ứng dụng IoT trong môi trường lai giữa điện toán đám mây và điện toán sương mù.

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống dịch vụ điện toán đám mây cảnh báo lan truyền dịch bệnh trên đàn gia súc từ những nguồn dữ liệu không đồng nhất.

– AI-Cardio: Hệ thống trí tuệ nhân tạo chẩn đoán và tiên lượng bệnh nhồi máu cơ tim dựa trên siêu âm tim

– Nghiên cứu và triển khai các hệ hỗ trợ quyết định,

– Công nghệ tri thức

– Các phương pháp tối ưu tổ hợp trong công nghệ tri thức,ĐHQG

– Các thuật toán huấn luyện mạng RBF, ĐHQG

– Các phương pháp học máy và ứng dụng

– Xây dựng tập thiết kế mẫu cho các mô hình mạng học sâu trong bài toán định vị chữ trong ảnh.

– Phát triển mạng lưới giám sát CLKK tại Hà Nội và ứng dụng di động về ONKK

– Đánh giá tác động ô nhiễm không khí lên sức khỏe sử dụng cách tiếp cận tích hợp từ công nghệ ảnh viễn thám.

– Xây dựng hệ thống theo dõi định kỳ về biến động trong sản xuất lúa trên vùng Đồng bằng Sông Hồng.

– Urban Air Pollution and Cloud computing

– Hệ thống giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh.

– Nghiên cứu, chuyển giao, phát triển bộ dữ liệu lớp phủ toàn cầu GLCNMO và hệ thống thu thập, quản lý, phân tích chia sẻ dữ liệu không gian địa lý CEReS Gaia

– Toward an open resources upon services: Cloud Computing of Environmental Data

– FAirNet (FIMO air Pollution monitoring network

– Master On New Technologies Using Services

– Using a multi-hazard and catchment – based approach to understand and increase resilience in hyper- expanding cities in Vietnam and the Philippines

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.