Liên hệ

Trường Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN

Bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Website: https://www.fit.uet.vnu.edu.vn
Điện thoại:(024)37547064.
Fax: (024)37547460
Email: fit@vnu.edu.vn.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.