Người học

Cựu sinh viên

admin

Tháng Mười Một 9

Danh sách các đầu mối liên lạc của cựu sinh viên của Khoa CNTT

KHOÁ HỌ VÀ TÊN EMAIL(gmail)
K39 Nguyễn Văn Vinh vinhnv2000
K43 Đặng Đức Hạnh hanhdd
K44 Ma Thị Châu ma.thi.chau
K45 Bùi Ngọc Thăng thangbn
K46 Vũ Thị Đào vuthidao
K47 Trần Thống thongta
K50 Đặng Thị Ánh Tuyết dangtuyet1910
K52CA Đinh Văn Tiến tiendv.52
K52CA Lê Tiến Dũng pavenedleo
K52CA Vũ Huy Hiển hienvuhuy
K52CA Phan Nguyên Cương cuongpn.89
K52CB Vũ Xuân Nhất xuannhat109
K52CB Vũ Xuân Sơn sonvx.coltech
K52CB Trần Xuân Cảnh canhit.edu.vn
K52CB Hoàng Việt Quân katahv89
K52CC Trần Ngọc Châu chautn89
K52CC Đào Công Anh anhdc9288
K52CC Nguyễn Thị Nguyệt Nguyetnt.vn
K53CA Ngô Duy Kiên duykienngo
K53CA Phạm Chính Hữu phamchinhhuu
K53CA Lê Quốc Khánh khanhlq.vnu
K53CB Phùng Duy Dũng phungduydung
K53CB Vũ Thị Thu Hương huongvtt.vnu
K53CLC Trần Bảo Thái thaitb.vnu
K53CC Nguyễn Trung Dũng ifonlyitweretruedw
K53CC Đào Hoàng Sơn daohoangson
K54CA Lưu Thế Lợi loi.luuthe
K54CA Lê Thế Lưu luulethe
K54CB Nguyễn Văn Hùng Hungnv540
K54CC Hoàng Thu Trang trang.hoangthu91
K54CC Vương Thị Mỵ vuongmy91
K54CD Đàm Thái Nhiên nhien.cab
K54CD Phạm Thị Hồng hongpham1992
K54CLC Hà Văn Hội sunghoi9x
K54CLC Hoàng Nam namhoang159
K56 Nguyễn Hà Thanh thanhnh.wolf

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.