Tin tức

Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐕𝐄̂̀ 𝐂𝐇𝐔𝐎̂̃𝐈 𝐊𝐇𝐎̂́𝐈

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Năm 6

Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐕𝐄̂̀ 𝐂𝐇𝐔𝐎̂̃𝐈 𝐊𝐇𝐎̂́𝐈
Gear (gear-tech.io) là một nền tảng hợp đồng thông minh tiên tiến, với mục tiêu trở thành một parachain của Polkadot và Kisama, cho phép các nhà phát triển triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApp) của mình trong vòng 5 phút theo cách dễ dàng và hiệu quả nhất có thể. Gear sẽ tổ chức một buổi hội thảo gồm 2 phần. Phần đầu giới thiệu sơ lược về công nghệ chuỗi khối và web3. Phần hai sẽ giới thiệu cách triển khai một ứng dụng phi tập trung (dApp) bằng công nghệ của Gear.
Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN vào ngày 27 hoặc 28 tháng 5 năm 2022. Xin xem thêm thông tin và đăng ký tham dự hội thảo theo liên kết sau.
𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐯𝐚̀ đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐝𝐮̛̣𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐬𝐨̂́ đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐨.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.