Tin tức

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐉𝐀𝐈𝐒𝐓 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐇 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 20

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐉𝐀𝐈𝐒𝐓 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐇 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦
👉 Nội dung
Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan
Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ Information
Science của JAIST.
Người trúng tuyển sẽ được:
-Miễn toàn bộ học phí ( khoảng 50,000 yên/tháng)
– Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng
– Được ở ký túc xá của JAIST
– Tiếp xúc với môi trường đẵng cấp quốc tế
– Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU, Server mạnh)
👉 Điều kiện dự tuyển
– Đang là học viên cao học năm thứ nhất của UET ngành tin học – Có khả năng nghiên cứu
– Học lực khá
– Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ, hoặc có bài báo quốc tế)
👉 Hồ sơ dự tuyển
– Lý lịch khoa học
– Bảng điểm (đại học, cao học)
– Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia Hình thức dự tuyển
– Phỏng vấn
Chú ý: Nộp bản mềm trước ngày 10/05/2022 – Gửi tới địa chỉ :
GS. Nguyễn Lê Minh – Trường thông tin – Việt JAIST
nguyenml@jaist.ac.jp
👉 Thời gian dự tuyển
Ngày 19/05/2022 đến 25/05/2022 ; thời gian, địa điểm và hình thức phỏng vấn sẽ liên hệ trực
tiếp với ứng viên

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.