Tin tức

Buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô cho sinh viên K64 trở về trước

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Mười 11

Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2022-2023 của Nhà trường, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức buổi giới thiệu hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô trong Khoa cho các sinh viên Khóa K64 trở về trước chuẩn bị làm KLTN/ĐATN bảo vệ năm 2023 như sau:

  1. Thời gian: 18h, thứ 3, ngày 11/10/2023
  2. Hình thức: Online qua hệ thống MSTeams.
  3. Thành phần: Đại diện Ban CNK, đại diện các Thầy/Cô ở từng bộ môn/PTN sẽ trình bày hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô trong từng đơn vị
  4. Sinh viên thuộc khóa K64 đã được add vào hệ thống MSTeams. Do đó đối với các sinh viên khác nếu muốn tham dự các em vào cuộc họp theo link.–> Link https://bit.ly/3CJMTfP\

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.