Tin tức

Đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2024 (bổ sung)

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Một 17

Thân gửi các em sinh viên,

Khoa CNTT mở đợt đăng ký bổ sung đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2024 (tháng 5/2024) như sau:

▪️ Điều kiện đăng ký: Sinh viên có điểm TBC tính từ đầu khóa học đến hết Học kỳ I năm học 2023-2024:

🔸Chương trình ĐT CNTT CLC: Điểm TBC>=2.5 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=100

🔸Chương trình ĐT KHMT, HTTT CLC: Điểm TBC>=2.3 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=96

🔸Chương trình đào tạo Chuẩn, CNTT định hướng thị trường Nhật Bản: Điểm TBC>=2 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=96

🔸Tiêu chuẩn làm Đồ án tốt nghiệp: Điểm TBC =2.0; STCTL >=105

▪️ Thời gian đăng ký: Từ ngày 17/01/2022-31/1/2024 (Sinh viên chú ý khi đăng ký Thầy/Cô hướng dẫn xong thì nhắc Thầy/Cô approve trong thời gian trên, nếu Thầy/Cô không approve thì coi như KLTN đăng ký chưa thành công)

▪️ Hình thức: Online trên hệ thống  https://fit.uet.vnu.edu.vn/static/student.html#/login/student Tài khoản đăng nhập là tài khoản email của trường (domain vnu.edu.vn)

🔸Trước khi đăng ký đề nghị các em điền thông tin cá nhân đầy đủ (Lớp, điện thoại,…)

🔸Trước khi đăng ký đề nghị các em liên hệ với Thầy/Cô hướng dẫn để xác nhận tên đề tài

🔸Tên đề tài: Nếu sinh viên viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Anh thì tên đề tài viết bằng Tiếng Anh, nếu viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Việt thì tên đề tài là Tiếng Việt

🔸Đối với sinh viên đã đăng ký KLTN trên Hệ thống và có mong muốn đăng ký bảo vệ trong đợt này. Đề nghị các em đăng nhập hệ thống và edit để chuyển sang học kỳ mới

▪️ Hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô tại đâyhttp://fit.uet.vnu.edu.vn/gioi-thieu-huong-nghien-cuu-cua-cac-thay-co-nam-2020/

▪️ Hướng dẫn sử dụng: https://fit.uet.vnu.edu.vn/static/HDSD-students/example.html

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện các thao tác trên hệ thống phần mềm đề nghị các em liên lạc vào trang facebook UET HelpDesk https://www.facebook.com/VPKCNTTHelpdesk/hoặc liên lạc trực tiếp với Văn phòng Khoa, cô Phạm Thị Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn)

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.