Tin tức

Đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2024

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Mười Một 14

Thân gửi các em sinh viên,

Khoa CNTT mở đợt đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2024 (tháng 5/2024) như sau:

▪️ Điều kiện đăng ký: Sinh viên có điểm TBC tính từ đầu khóa học đến hết Học kỳ II năm học 2022-2023:

🔸Chương trình ĐT CNTT CLC: Điểm TBC>=2.5 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=100

🔸Chương trình ĐT KHMT, HTTT CLC: Điểm TBC>=2.3 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=96

🔸Chương trình đào tạo Chuẩn, CNTT định hướng thị trường Nhật Bản: Điểm TBC>=2 và có tổng số tín chỉ tích lũy >=96

🔸Tiêu chuẩn làm Đồ án tốt nghiệp: Điểm TBC =2.0; STCTL >=105

▪️ Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/11-05/12/2023 (Sinh viên chú ý khi đăng ký Thầy/Cô hướng dẫn xong thì nhắc Thầy/Cô approve trong thời gian trên, nếu Thầy/Cô không approve thì coi như KLTN đăng ký chưa thành công)

▪️ Hình thức: Online trên hệ thống  https://fit.uet.vnu.edu.vn/static/student.html#/login/student Tài khoản đăng nhập là tài khoản email của trường (domain vnu.edu.vn)

🔸Trước khi đăng ký đề nghị các em điền thông tin cá nhân đầy đủ (Lớp, điện thoại,…)

🔸Trước khi đăng ký đề nghị các em liên hệ với Thầy/Cô hướng dẫn để xác nhận tên đề tài

🔸Tên đề tài: Nếu sinh viên viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Anh thì tên đề tài viết bằng Tiếng Anh, nếu viết KLTN/ĐATN bằng Tiếng Việt thì tên đề tài là Tiếng Việt

▪️ Hướng nghiên cứu của các Thầy/Cô tại đây:Giới thiệu hướng nghiên cứu các Thầy/Cô năm học 2023-2024 – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội – (vnu.edu.vn)

▪️ Hướng dẫn sử dụnghttps://fit.uet.vnu.edu.vn/static/HDSD-students/example.html

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện các thao tác trên hệ thống phần mềm đề nghị các em liên lạc vào trang facebook UET HelpDesk https://www.facebook.com/VPKCNTTHelpdesk/hoặc liên lạc trực tiếp với Văn phòng Khoa, cô Phạm Thị Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn)

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.