Tin tức

Đăng ký tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Khoa năm 2023

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Mười Hai 21

Hằng năm, Nhà trường tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (SVNCKH) nhằm giúp cho sinh viên làm quen và tham gia vào hoạt động NCKH với các thầy cô cũng như sớm có định hướng cho khóa luận tốt nghiệp. Khoa CNTT thông báo kế hoạch đăng ký tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Khoa năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ

STT Thời gian

Nội dung

1. 03/01 -20/01/2023 –         Sinh viên nộp đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn theo linkhttps://forms.gle/wkgDHMjUC9iHdQYYA
2. 27/01/2023 –         Khoa tập hợp danh sách sinh viên, đề tài, cán bộ hướng dẫn
3. 16/2/2023 Sinh viên nộp báo cáo về VPK (P301 – Nhà E3) gồm:–          01 quyển báo cáo theo mẫu gửi kèm

–          01 file .doc toàn văn báo cáo gửi qua email cho cô Nguyễn Lan Hương (lanhuong1491@vnu.edu.vn)

4. 20/2/2023 Khoa gửi báo cáo của sinh viên đến các cán bộ Phản biện
5. 27/02/2023 Khoa thu các phản biện trong đó có ý kiến đồng ý hay không đồng ý cho sinh viên báo cáo tại hội nghị
6. 24/02/2023 Công bố danh sách sinh viên tại từng tiểu ban và địa điểm báo cáo
7. 01/3/2023 Khoa tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa
8. 03/3/2023 Họp hội đồng thẩm định cấp Khoa 

Công bố kết quả NCKH cấp Khoa

Đề nghị sinh viên chủ động liên hệ với các Thầy/Cô để được nhận hướng dẫn và đăng ký tham dự tại  https://forms.gle/wkgDHMjUC9iHdQYYA    chậm nhất 20/01/2023.

Chú ý:
1. Nếu nhóm có nhiều sinh viên cùng thực hiện thì bạn trưởng nhóm đại diện đăng ký và liệt kê đầy đủ danh sách nhóm
2. Sinh viên đạt giải tại hội nghị SVNCKH cấp Khoa có thể được đề xuất tham dự tại hội nghị cấp Trường. Nếu đạt giải cấp Trường, sinh viên có thể được sử dụng kết quả NCKH thay cho một học phần tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức chuyên ngành.
Trong quá trình đăng ký nếu cần hỗ trợ gì đề nghị sinh viên liên hệ với: Chuyên viên Nguyễn Lan Hương, Phòng 301, nhà E3, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHCN, Email: lanhuong1491@vnu.edu.vn.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.