Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Đăng ký thời gian bảo vệ ĐA/KLTN đợt 1 năm 2020

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 28

Thân gửi các em sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN đợt 1 năm 2020,

Căn cứ theo kế hoạch của Nhà trường về việc bảo vệ ĐA/KLTN đợt 1 năm 2020, Khoa CNTT đề nghị các em chú ý một số nội dung quan trọng như sau:

– Đợt 1 này sẽ có 02 lựa chọn về thời gian bảo vệ: 16/6 và 9/7
– Tương ứng với mỗi lựa chọn sẽ có 1 quy trình về các mốc thời gian nộp quyển, chuẩn bị và bảo vệ (chi tiết tại đây Ke hoach bao ve DAKLTN dot 1 2020
– Sinh viên được chọn bảo vệ vào 1 trong 2 thời điểm trên. Vì vậy, đề nghị các em liên hệ với Thầy/Cô hướng dẫn để xác định thời gian bảo vệ của mình. Sau đó các em đăng ký thời gian bảo vệ theo link sau trước 8h, thứ 2, ngày 04/05/2020. Nếu sau thời hạn trên sinh viên nào không đăng ký coi như sinh viên đó bảo vệ vào 9/07/2020:

➤➤➤https://forms.gle/kSsbkm3jH3XRBadMA

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.