Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2020

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 13

Khoa CNTT thông báo lịch điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2020 như sau:

  1. Thời gian điều chỉnh: Từ 13/04- 20/04/2020
  2. Hình thức:
    1. Sinh viên xem lại danh sách đề tài, cán bộ hướng dẫn tại đây Đề tài_20_2. Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với bản này về tên đề tài, cán bộ hướng dẫn, xin thôi,…. đề nghị sinh viên điền theo form tại đây :⇒⇒https://forms.gle/dTywgMLiVigcef4P6
    2. Chú ý: Trước khi điền form sinh viên phải được sự đồng ý của cán bộ hướng dẫn về việc điều chỉnh này

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.