Tin tức

Điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2023

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Ba 20

Điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2023

Khoa CNTT thông báo về việc điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN bảo vệ đợt 1 năm 2022 như sau:

◾ Thời gian điều chỉnh: Từ 20/03/2023- hết ngày 30/03/2023

◾ Nội dung: Tất cả các thông tin liên quan đến KLTN/ĐATN sinh viên đã đăng ký bảo vệ đợt 1 năm 2023 (Tên đề tài, cán bộ hướng dẫn, …)

◾ Cách thức điều chỉnh:

✔️ Đăng ký Online trên hệ thống  https://fit.uet.vnu.edu.vn/static/student.html#/login/student, Tài khoản đăng nhập là tài khoản email của trường (domain vnu.edu.vn)

✔️ Nếu trên hệ thống tên đề tài đã được Thầy/Cô hướng dẫn xác nhận thì để điều chỉnh các em báo Thầy/cô hướng dẫn Unconfirm phần tên đề tài thì lúc đó sinh viên mới chỉnh được. Sau khi chỉnh xong các em cũng cần nhắc Thầy/Cô hướng dẫn xác nhận đề hoàn thành việc điều chỉnh thông tin KLTN/ĐATN của mình

✔️ Sinh viên nếu vì lý do nào đó không thể bảo vệ đợt này đề nghị các em điền thông tin tại đây : https://forms.gle/A6TWdiJza1U94s2t8

◾ Hướng dẫn sử dụnghttps://fit.uet.vnu.edu.vn/static/HDSD-students/example.html

Nếu gặp khó khăn trong việc thực hiện các thao tác trên hệ thống phần mềm đề nghị các em liên lạc vào trang facebook UET HelpDesk https://www.facebook.com/VPKCNTTHelpdesk/hoặc liên lạc trực tiếp với Văn phòng Khoa, cô Phạm Thị Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn)

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.