Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Giao đề tài, phân công cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ của học viên cao học khóa 26 và khóa 23, 24, 25 (bổ sung)

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Hai 3

  1. Để đảm bảo tiến độ học tập và ra trường đúng hạn của các học viên khóa K26 (QH-2019). Khoa CNTT đề nghị học viên liên hệ với Thầy/Cô để nhận đề tài, cán bộ hướng dẫn và làm đề cương luận văn (mẫu gửi kèm). Đề cương khi có đầy đủ chữ ký đồng ý của cán bộ hướng, đề nghị học viên nộp về VPK (Phòng 301 – Nhà E3) cho chuyên viên Phạm Thị Mai Bảo chậm nhất 16/03/2020.
  2. Hiện vẫn còn một số học viên K23, K24, K25 chưa đươc giao đề tài và cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ (danh sách kèm theo). Đề nghị học viên khẩn trương liên hệ với Thầy/Cô để nhận đề tài, cán bộ hướng dẫn và làm đề cương luận văn (mẫu gửi kèm). Đề cương khi có đầy đủ chữ ký đồng ý của cán bộ hướng, đề nghị học viên nộp về VPK cho chuyên viên Phạm Thị Mai Bảo chậm nhất 16/03/2020. Danh sách học viên chưa nhận đề tài tại đây DS K23,K24,K25
  3. Mẫu đề cương luận văn : Mẫu đề cương luận văn

Đối với các học viên thuộc các Khóa trên, nhà Trường và Khoa đã nhiều lần thông báo và liên hệ để học viên được nhận đề tài luận văn. Nếu sau ngày 16/03/2020, các học viên trên vẫn không liên hệ với Khoa để được giao đề tài, cán bộ hướng dẫn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc không đảm bảo tiến trình đào tạo.

Trong quá trình liên hệ với các Thầy/Cô nếu học viên gặp bất cứ vướng mắc gì, học viên có thể liên hệ với PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng (Phó chủ nhiệm Khoa CNTT) để được hỗ trợ qua email hungpn@vnu.edu.vn , ĐT: 0948810242.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.