Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Giới thiệu và trao đổi online về các đơn vị cho sinh viên K63 CLC TT23

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Sáu 1

Thân gửi các em sinh viên K63CA-CLC,

Nhằm tạo điều kiện cho các em có thông tin để lựa chọn thầy/cô sớm để làm NCKH cũng như chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, Khoa CNTT tổ chức buổi giới thiệu các hướng nghiên cứu của Bộ môn, Thầy/Cô trong Khoa như sau:

– Thời gian: 9h sáng, thứ 7, ngày 6/6/2020
– Kênh online: Khoa sẽ thông báo sau
– Thành phần: đại diện các bộ môn và PTN, các sinh viên K63CACLC
– Hình thức: các bộ môn sẽ trình bày những dự án đang triển khai/các hướng nghiên cứu; sau đó sẽ Q&A

Đề nghị các em tham dự đầy đủ.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.