Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Bộ môn Khoa học & Kỹ thuật tính toán được thành lập tháng 12/2013 với tiền thân là Bộ môn Các Phương pháp toán trong Công nghệ (được thành lập năm 2003).

Bộ môn “Khoa học và Kỹ Thuật Tính Toán với chức năng nhiệm vụ phụ trách một số môn cơ bản liên quan đến khoa học và kỹ thuật như: Các môn toán chung của trường, Toán rời rạc, Xử lý số tín hiệu, Xác suất – Thống kê, Tối ưu hóa và Phương pháp tính. Ngoài ra, Bộ môn còn phụ trách phát triển phong trào Olympic như Olympic toán toàn quốc, Olympic tin học toàn quốc.

Các cán bộ, giảng viên của Bộ môn được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về nhiều lĩnh vực liên quan đến các phương pháp toán trong công nghệ, khoa học và kỹ thuật tính toán, khai phá dữ liệu, tin sinh học, mật mã và an toàn thông tin, các hệ thống thương mại trực tuyến, các phương pháp và hệ thống tính toán lớn. Bộ môn có chiến lược tập trung vào các hướng nghiên cứu chủ đạo là “Tin Sinh học (Sinh học Tính toán) – Phân tích Hệ gene”, đặc biệt ứng dụng của nó liên quan đến sức khỏe con người, “Bảo mật – An toàn thông tin” và “Các hệ thống thương mại điện tử và hệ thống tính toán lớn”.

Khoa hoc va ky thuat tinh toan

Giảng viên thuộc Bộ môn:

  TS. Đặng Thanh Hải (Chủ nhiệm bộ môn)

PGS. TS. Lê Sỹ Vinh (Chủ nhiệm Khoa)

TS. Lê Phê Đô

  TS. Hà Minh Hoàng

TS. Phùng Văn Ổn

ThS. Nguyễn Quang Vinh

TS. Đặng Cao Cường

NCS. ThS. Hoàng Thị Điệp

TS. Đỗ Đức Đông

HVCH. Nguyễn Đức Cảnh

ThS. Cấn Duy Cát

ThS. Nguyễn Minh Trang

ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Vương

Liên hệ

Địa chỉ: 319 – E3 – 144 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (024)37547064

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.