Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Bộ môn CNPM đảm nhận vai trò quan trọng trong phát triển các ngành và chuyên ngành tại khoa CNTT, bao gồm cả đào tạo cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ. Giảng viên của bộ môn tham gia xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết, xây dựng giáo trình, giảng dạy nhiều môn học cơ sở của CNTT và các môn chuyên ngành theo định hướng CNPM.

Bo mon CNPM

Giảng viên thuộc Bộ môn:


Liên hệ

Địa chỉ: P321 – E3 – 144 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại:  84 4 37549016

Website: http://www.fit.uet.vnu.edu.vn/se

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.