Bộ môn Khoa học Máy tính

Thành lập từ năm 1995, đến nay Bộ môn Khoa học máy tính đã phát triển đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học và phát triển hệ thống. Bộ môn có 1 giáo sư, 2 PGS, 8 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và nhiều sinh viên giỏi ở lại làm cán bộ tạo nguồn. Nhiều cán bộ trong bộ môn tốt nghiệp tiến sĩ tại các viện, trường đại học tiên tiến ở các nước Mỹ, Nhật, Anh, Úc, Đức.

Nhiều giáo sư, giảng viên ở các trường, viện tiên tiến ở nước ngoài tham gia làm giảng viên kiêm nhiệm tại bộ môn: GS Hồ Tú Bảo, PGS. Huỳnh Văn Nam, PGS. Nguyễn Lê Minh, GS. Thái Trà My đại học Florida, PGS. Nguyễn Xuân Long đại học Michigan, Mỹ.

KHMT

Các cán bộ, giảng viên của Bộ môn được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về nhiều lĩnh vực trong Khoa học máy tính. Bộ môn có chiến lược tập trung vào các hướng nghiên cứu chủ đạo là “Học máy thống kê và ứng dụng” và “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên”. Bộ môn định hướng phát triển tiếp các hướng trong tương lai về xử lý tiếng nói, xử lý ảnh.

KHMT2

Giảng viên thuộc Bộ môn:

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.