Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức (Knowledge Technology Laboratory – KTLab), Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập theo quyết định số 1070/QĐ-TCHC ngày 15/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiền thân của KTLab là nhóm nghiên cứu Khai phá dữ liệu và ứng dụng (1998 – 2006) và Phòng Thí nghiệm vệ tinh “Công nghệ Tri thức và An toàn dữ liệu” (SIS-KTLab, 2006 – 2010). Bên cạnh nhiệm vụ đạo tạo đại học và sau đại học, KTLab tập trung thúc đẩy việc tổ chức và triển khai các dự án nghiên cứu về khoa học dữ liệu (data science) và công nghệ tri thức (knowledge technology) cũng như việc hợp tác với doanh nghiệp, các đơn vị trong nước và quốc tế.

KTLab hiện nay có một phó giáo sư, 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy đào tạo và triển khai các dự án nghiên cứu về khai phá dữ liệu (data mining), học máy (machine learning), trí tuệ doanh nghiệp (business intelligence). Ngoài ra, với lịch sử phát triển từ năm 1998, KTLab có một lực lượng đông đảo các cán bộ cộng tác viên đang công tác trong và ngoài nước như Giáo sư Nguyễn Hùng Sơn, Giáo sư Nguyễn Anh Linh (Ba Lan), Tiến sĩ Đoàn Sơn (Hoa Kỳ), TS. Nguyễn Cẩm Tú (Trung Quốc).

Nghiên cứu khoa học

Các cán bộ cơ hữu và kiêm nhiệm của KTLab có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu về các lĩnh vực khai phá dữ liệu (data mining), học máy (machine learning), phân tích mạng xã hội (online social networks) và truyền thông xã hội trực tuyến (online social media), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing), các hệ thống thông minh (intelligent systems), và trí tuệ doanh nghiệp (business intelligence). KTLab duy trì seminar khoa học hằng tuần từ năm 1998 và đây được xem là một hoạt động thúc đẩy nghiên cứu và sáng tạo tại đơn vị. Ngoài nhiệm vụ thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực trên, KTLab còn hướng đến triển khai, chuyên giao, và ứng dụng các giải pháp phân tích dữ liệu và trí tuệ doanh nghiệp với các đối tác công nghiệp. KTLab cũng nêu cao tinh thần hỗ trợ sinh viên và học viên trong việc hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp dựa trên những thành quả nghiên cứu và phát triển ở các lĩnh vực nêu trên.

Cong nghe tri thuc

 

Giảng viên thuộc Phòng thí nghiệm:

PGS. TS. Hà Quang Thụy (Nguyên phó hiệu trưởng)

TS. Phan Xuân Hiếu (Trưởng phòng)

TS. Trần Trọng Hiếu

       TS. Lê Đức Trọng

TS. Trần Mai Vũ

ThS. Lê Hoàng Quỳnh

Liên hệ

Địa chỉ: 312 – E3 – 144 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại:  84 4 37547813

Website: http://vnlp.net/blog/

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.