Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng

Ngày 11 tháng 10 năm 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã phê duyệt dự án “Đầu tư chiều sâu trang thiết bị, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ” cho Phòng thí nghiệm Các hệ tích hợp thông minh – SIS (Smart Integrated Systems). Phòng thí nghiệm (PTN) SIS thuộc trường Đại học Công nghệ đã được thành lập ngày 11 tháng 8 năm 2006 (theo Quyết định số 406/QĐ-TCCB&CTSV), bao gồm các PTN vệ tinh: 1/ Central Lab: VLSI/ASIC Systems Design LAB-0; 2/ SP Lab: Signal Processing Laboratory; 3/ INS Lab: Intelligent Networks and Systems Laboratory; 4/ KTIS Lab: Knowledge Technology and Information Security Laboratory và 5/ Laboratory of Embedded Systems.

Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng (PTN HTN) được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2010, với chức năng sau:

  1. Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực hệ thống nhúng;
  2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học và đào tạo đại học; Tổ chức triển khai giải pháp tích hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
  3. Khai thác, sử dụng trang thiết bị được đầu tư từ Dự án “Đầu tư chiều sâu trang thiết bị, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng cho phòng thí nghiệm các hệ tích hợp thông minh” phục vụ các hướng nghiên cứu về hệ thống nhúng.

Các nhiệm vụ cụ thể:

  1. Nghiên cứu các vấn đề lý thuyết, công nghệ và quy trình sản xuất các hệ thống nhúng. Các kết quả nghiên cứu này cần được sử dụng cho các môn học có liên quan trong trường ĐHCN.
  2. Thử nghiệm chế tạo một số hệ thống nhúng từ đơn giản đến phức tạp. Nhiệm vụ này cần gắn với việc làm Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, hoặc Luận văn Cao học, hoặc Luận án Tiến sĩ.
  3. Đưa vào áp dụng một số hệ thống nhúng, trước hết là tại trường ĐHCN để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng. Những hệ thống có nhiều khả năng áp dụng rộng rãi sẽ được đầu tư nghiên cứu để sản xuất và đưa ra thị trường.
  4. Tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trong việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng (R&D), cũng như đào tạo nhân lực làm việc trong lĩnh vực hệ thống nhúng.

Giảng viên thuộc Phòng thí nghiệm:

PGS. TS. Nguyễn Đình Việt (Trưởng phòng)

TS. Lê Quang Minh (Phó trưởng phòng)

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình

ThS. Bùi Ngọc Hải

CN. Đặng Minh Công

Liên hệ

Địa chỉ: 311 – E3 – 144 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 84 4 37547064

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.