Liên hệ

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

Phòng 301 – Nhà E3
144 – Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024)37547064    Fax: (024)37547460

Email: fit@vnu.edu.vn


© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.