Sứ mệnh và tầm nhìn

IMG_7907-new

Sứ mệnh

Dựa trên mục tiêu và sứ mệnh của Trường ĐHCN, Khoa CNTT đóng góp vào các mục tiêu này thông qua:
(a) Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành CNTT và Máy tính chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học;
(b) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến trên cơ sở phát huy thế mạnh về Khoa học Cơ bản và Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
(c) Tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.

Tầm nhìn

Trở thành địa chỉ xuất sắc về đào tạo đại học, trung tâm công nghệ mới, và nằm trong tốp đầu quốc gia và khu vực về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.