Thông tin dành cho sinh viên tương lai

KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Hai 3

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2020, theo đó năm 2020 sẽ có 3 đợt bảo vệ gồm:

  • Đợt 1: Tháng 05/2020
  • Đợt 2: Tháng 08/2020
  • Đợt 3: Tháng 11/2020

Để triển khai cho Lễ bảo vệ đợt 1 vào tháng 05/2020, Khoa CNTT thông báo tới các Thầy/Cô và học viên cao học các Khóa chi tiết kế hoạch như sau:

STT

Công việc

Đợt 1

(bảo vệ 06/05/2020 ÷ 20/05/2020)

Căn cứ vào kết quả học tập và tiến độ thực hiện luận văn của bản thân, học viên báo cáo CBHD và thực hiện các công việc theo mốc thời gian sau:
1. HV đăng ký kiểm tra tiến độ Đơn-xin-kiểm-tra-tiến-độ) nộp tại VPK P301 – Nhà E3 cho Chuyên viên Phạm Thị Mai Bảo 19/03/2020-20/03/2020
2. Khoa tổ chức thẩm định luận văn của học viên trước các hội đồng chuyên môn

( Chi tiết sẽ các buổi thẩm định Khoa sẽ thông báo sau)

02/04/2019-03/04/2020
3. Khoa gửi HV kết quả thẩm định luận văn 07/04/2020
4. HV nộp hồ sơ xin bảo vệ cho PĐT

Mẫu tại đường link : http://uet.vnu.edu.vn/cac-mau-van-ban-phuc-vu-bao-ve-luan-van-thac-si/

13/04/2020 – 15/04/2020
5. Khoa gửi danh sách học viên và đề xuất các Hội đồng chấm luận văn cho PĐT 16/04/2020-22/04/2020
6. PĐT ra các QĐ thành lập Hội đồng chấm luận văn 23/04/2020-05/05/2020
7. PĐT tổ chức bảo vệ luận văn đợt 1 06/05/2020-20/05/2020
8. Học viên nộp hồ sơ sau bảo vệ luận văn cho PĐT 21/05/2020-05/06/2020
9. Xét tốt nghiệp cho học viên bảo vệ đợt 1 06/06/2020-16/06/2020

– Học viên chuẩn bị hồ sơ theo quy định (theo mẫu có tại địa chỉ website http://uet.vnu.edu.vn/cac-mau-van-ban-phuc-vu-bao-ve-luan-van-thac-si/) và nộp tại PĐT. Lưu ý:

– Với các học viên xin miễn học tiếng Anh cơ bản hoặc chỉ đạt điểm D thì cần nộp chứng chỉ (CC) và đơn miễn học công nhận chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho PĐT. PĐT sẽ gửi thẩm định các văn bằng, chứng chỉ, ra các quyết định miễn học và công nhận điểm ngoại ngữ cho học viên.

– Học viên cần nộp đủ các minh chứng công trình khoa học đã công bố như khai trong lý lịch khoa học.

– PĐT sẽ phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính và Phòng Công tác sinh viên để kiểm tra thông tin về học phí và trả thẻ học viên, học viên không cần phải làm 02 biểu mẫu xác nhận này.

  • PĐT thu, rà soát hồ sơ bảo vệ. PĐT gửi danh sách học viên đủ điều kiện BVLV cho Khoa, đề nghị Khoa gửi đề xuất hội đồng chấm LV cho học viên đến PĐT.
  • Các Khoa đề xuất Hội đồng chấm luận văn. Đối với các cán bộ ngoài trường được mời tham gia Hội đồng chấm luận văn lần đầu cần phải có Lý lịch khoa học kèm theo (bản cứng, có xác nhận của cơ quan công tác).

– Phòng ĐT hoàn thiện mọi thủ tục và trình Ban Giám hiệu hồ sơ đề nghị ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn của từng học viên đạt yêu cầu (trên cơ sở đề nghị của các Khoa). Nhà trường chỉ ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ khi học viên đã hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ liên quan như đã thông báo.

– Các học viên chuyển luận văn và Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn tới từng thành viên trong Hội đồng trước ngày bảo vệ tối thiểu 5 ngày làm việc. Hội đồng chỉ họp để chấm luận văn thạc sĩ của học viên khi PĐT đã nhận được đủ các bản nhận xét phản biện (bản cứng) của các thành viên Hội đồng.

– Học viên hoàn thiện hồ sơ sau bảo vệ theo yêu cầu và nộp cho PĐT, hồ sơ này được PĐT chuyển cho Thư viện ĐHQGHN và để xét tốt nghiệp. PĐT chỉ nhận những hồ sơ có đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin được yêu cầu trong các mẫu văn bản. Trường hợp luận văn phải sửa chữa theo Quyết nghị của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, học viên phải sửa chữa, hoàn thiện luận văn theo các kết luận và phải có 02 bản xác nhận đã chỉnh sửa luận văn có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn và giảng viên hướng dẫn (01 bản đóng kèm vào quyển luận văn để nộp cho Thư viện ĐHQGHN, 01 bản tách rời).

Trân trọng thông báo./.

 

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.