Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Kế hoạch kết thúc HP Dự án công nghệ/ Dự án khoa học

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Mười Hai 17

Khoa CNTT thông báo kế hoạch kết thúc Học phần Dự án công nghệ/ Dự án Khoa học như sau:

  • Từ ngày 17/12-20/12: Sinh viên nộp báo cáo tóm tắt kết quả học phần (theo mẫu tại đây Mẫu báo cáo HP DAKH_DACN ). Đề nghị sinh viên hoàn thành báo cáo và nộp đúng hạn trên.
  • Từ ngày 23/12-27/12: Cán bộ hướng dẫn nộp điểm về VPK (Phòng 303 – Nhà E3)

Danh sách sinh viên học HP DỰ ÁN KHOA HỌC

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Cán bộ hướng dẫn
1 16020190 Đào Tuấn Anh 29/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 PGS.TS. Trương Anh Hoàng
2 16020191 Đỗ Tuấn Anh 01/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 PGS.TS. Trương Anh Hoàng
3 16020192 Đỗ Xuân Anh 13/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Nguyễn Hoài Sơn
4 16020203 Nguyễn Tuấn Bình 23/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Lê Đình Thanh
5 16020206 Nguyễn Mạnh Cường 07/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Trần Mai Vũ
6 16020208 Nguyễn Xuân Việt Cường 18/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Nguyễn Hoài Sơn
7 16020209 Phạm Văn Đại 31/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1
8 16020043 Trần Minh Đức 10/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Trần Quốc Long
9 16020213 Trần Vũ Đức 24/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
10 16020218 Hoàng Giang 29/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Trần Quốc Long
11 16020226 Dương Minh Hiếu 16/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 PGS.TS Hà Quang Thụy
12 16020225 Đỗ Đình Hiếu 24/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Trần Mai Vũ
13 16022405 Vũ Minh Hiếu 27/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
14 16020228 Đồng Việt Hoàng 13/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 PGS.TS. Phan Xuân Hiếu
15 16020229 Lê Hoàng 12/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Nguyễn Hoài Sơn
16 16020064 Ngô Minh Hoàng 02/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Nguyễn Hoài Sơn
17 16020231 Nguyễn Văn Hoàng 19/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Nguyễn Hoài Sơn
18 16020240 Lê Viết Huy 27/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 PGS. TS. Hà Quang Thụy
19 16020242 Dương Quang Khải 16/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Nguyễn Hoài Sơn
20 16020247 Phạm Thị Linh 13/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 PGS.TS. Trương Anh Hoàng.
21 16020047 Vũ Duy Mạnh 13/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1
22 16022419 Phạm Xuân Thành 16/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Trần Quốc Long
23 16020063 Nguyễn Thanh Tùng 10/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 PGS.TS. Phan Xuân Hiếu

Danh sách sinh viên học HP DỰ ÁN CÔNG NGHỆ

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Cán bộ hướng dẫn
1 16020300 Bùi Đức Anh 02/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Lê Đình Thanh
2 16021248 Lê Công Anh 17/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 PGS. TS. Hà Quang Thụy
3 16022401 Nguyễn Duy Võ Anh 16/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 PGS. TS. Hà Quang Thụy
4 16020196 Nguyễn Đức Anh 07/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Lê Đình Thanh
5 16020199 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 14/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Lê Đình Thanh
6 16022402 Nguyễn Huy Chương 02/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS.Dương Lê Minh
7 16022403 Đặng Văn Dũng 18/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Võ Đình Hiếu
8 16021566 Phạm Tuấn Dũng 20/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Võ Đình Hiếu
9 16020216 Đỗ Ngọc Duy 26/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Lê Đình Thanh
10 16022306 Nguyễn Trọng Dương 21/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 PGS. TS. Nguyễn Trí Thành
11 16020219 Nguyễn Trường Giang 31/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Võ Đình Hiếu
12 16020220 Trần Trường Giang 19/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Võ Đình Hiếu
13 16020227 Phan Đăng Trung Hiếu 11/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 PGS. Nguyễn Thị Nhật Thanh
14 16020230 Nguyễn Minh Hoàng 13/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Bùi Ngọc Thăng
15 16020235 Phạm Đình Hùng 06/10/1997 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
16 16020236 Phạm Thanh Hùng 30/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Võ Đình Hiếu
17 16020237 Vũ Phúc Hưng 25/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 0
18 16022406 Nguyễn Trọng Khải 25/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS.Dương Lê Minh
19 16020245 Trịnh Thị Lan 20/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 0
20 16022408 Nguyễn Ngọc Lâm 25/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS Đặng Đức Hạnh
21 16020397 Nguyễn Thanh Lâm 09/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 0
22 16020246 Đào Tuấn Linh 27/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Lê Đình Thanh
23 16022409 Nguyễn Thị Linh 12/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 PGS. TS. Trương Anh Hoàng
24 16022410 Nguyễn Đức Mạnh 28/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS Võ Đình Hiếu
25 16022411 Phí Văn Minh 01/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS Võ Đình Hiếu
26 16022414 Nguyễn Xuân Nam 25/03/1993 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS. Trần Quốc Long
27 16022413 Trần Thế Nam 21/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS.Dương Lê Minh
28 16021620 Lê Trung Nam Nhật 04/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Lê Phê Đô
29 16020272 Nguyễn Duy Quang 13/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Bùi Ngọc Thăng
30 16020271 Nguyễn Duy Quang 18/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS Võ Đình Hiếu
31 16020273 Nguyễn Tuấn Quang 22/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS Lê Phê Đô
32 16021415 Phạm Ngọc Tài 18/03/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Bùi Ngọc Thăng
33 16020279 Võ Lê Minh Tâm 22/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS Đặng Đức Hạnh
34 16020282 Mẫn Minh Thảo 06/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Bùi Ngọc Thăng
35 16022494 Nguyễn Chiến Thắng 03/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 0
36 16022420 Nguyễn Trường Thi 06/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 0
37 16020286 Lê Trung Thông 16/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng
38 16020287 Chu Minh Tiến 25/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Bùi Ngọc Thăng
39 16022421 Nguyễn Quang Triệu 24/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Hoàng Xuân Tùng
40 16022417 Nguyễn Anh Tú 17/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Hoàng Xuân Tùng
41 16020292 Trần Anh Tú 28/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS Hoàng Xuân Huấn
42 16022418 Thái Quốc Tuấn 12/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Hoàng Xuân Tùng
43 16020297 Nguyễn Xuân Tùng 30/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS Đặng Đức Hạnh
44 16020258 Nguyễn Pham Việt Nam 03/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 TS.Lê Đình Thanh
45 16022480 Nguyễn Năng Sơn 20/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Dương Lê Minh
46 16020267 Nguyễn Như Duy Phương 26/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC TS. Dương Lê Minh
47 16020280 Phan Tuấn Thành 6/4/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 TS. Bùi Ngọc Thăng

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.