Tin tức

Kiểm định AUN- CTĐT kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Hai 25

Từ ngày 21 – 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) tổ chức kiểm định chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu bằng hình thức trực tuyến.

☑️ Ngày 1: Khai mạc, Đoàn đánh giá làm việc với Ban chủ nhiệm Khoa CNTT, Tổ trưởng soạn thảo báo cáo Tự đánh giá, Trưởng Bộ môn MMT&TTDL; Phỏng vấn Giảng viên

☑️ Ngày 2: Đoàn đánh giá đã phỏng vấn các chuyên viên hỗ trợ (các chuyên viên của ĐHQGHN, trường ĐHCN và khoa CNTT), phỏng vấn sinh viên năm 1, 2, 3, 4.

☑️ Ngày 3: Đoàn đánh giá đã quan sát Livestream cơ sở vật chất của Khoa CNTT và CTĐT; phỏng vấn cựu sinh viên và nhà tuyển dụng.

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.