Tin tức

Lịch bảo vệ KLTN/ĐATN bảo vệ tháng 5/2022

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Năm 4

Khoa CNTT thông báo lịch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 5/2022 như sau:

Phòng ngày 16/5 ngày 16/5 ngày  17/5 ngày 17/5 ngày  18/5 ngày 18/5 ngày  19/5  ngày  19/5
sáng
(8h bắt đầu)
chiều (13h30 bắt đầu) sáng
(8h bắt đầu)
chiều (13h30 bắt đầu) sáng
(8h bắt đầu)
chiều (13h30 bắt đầu) sáng
(8h bắt đầu)
chiều (13h30 bắt đầu)
303 – E3 CLC9
CNTT9 (bắt đầu 9h30)
CNTT3 CNTT3 CLC6 CLC6 CNTT6 CLC4
309-E3 CLC2 CNTT5 CNTT5 CLC8 CLC8 CNTT8
405-E3 CLC3 CNTT2 CNTT4 CNTT4 CLC7 CLC7 CNTT7 CLC5
102 – E3 CNTT1
317- E3 CLC1

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.