Thông tin dành cho sinh viên tương lai

Lịch chấm học phần Dự án, học kỳ I năm học 2019-2020

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Mười Hai 11

Khoa CNTT thông báo kế hoạch chấm học phần Dự án, học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:

  • Sinh viên nộp báo cáo (có chữ ký của cán bộ hướng dẫn) về VPK chậm nhất 22/12/2019
  • Sinh viên chuẩn bị slide trình bày trước hội đồng chấm vào ngày 13h00, thứ 2, ngày 23/12/2019.
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú Giảng viên hướng dẫn Hội đồng
1 16022430 Nguyễn Văn Dũng 05/02/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt Hội đồng 1: 13h00, thứ 2, ngày 23/12/2019

Phòng 303 – Nhà E3, Trường ĐH Công nghệ

2 16022440 Trịnh Ngọc Huy 30/10/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
3 16022441 Nguyễn Duy Hưng 28/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
4 16021622 Tăng Thị Nhung 28/04/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
5 16022150 Trần Hoàng Anh 15/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
6 16021570 Vương Xuân Dương 12/07/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
7 16021563 Trần Quý Đông 12/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
8 16021591 Lê Duy Hưng 22/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
9 16022191 Lê Nam Khánh 06/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
10 16022199 Vũ Quyền Linh 24/09/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
11 16021878 Hoàng Đình Nam 12/04/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
12 16021645 Nguyễn Thị Thanh 25/12/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
13 16021644 Phan Văn Thắng 14/03/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
14 16022448 Đặng Thanh Tuấn 08/05/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
15 16021648 Lê Ngọc Thành 16/06/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.TS Nguyễn Đình Việt
16 16022453 Mai Ngọc Trinh 19/03/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu ThS. Ngô Lê Minh
17 16022497 Đỗ Quốc Trọng 06/12/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu ThS. Ngô Lê Minh
18 16021585 Trương Xuân Hội 27/10/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu ThS. Ngô Lê Minh
19 15022032 Phạm Văn Duy 28/02/1997 QH-2015-I/CQ-T ĐK lần đầu ThS. Lê Hoàng Quỳnh
20 15021420 Lê Việt Thắng 29/10/1997 QH-2015-I/CQ-T ĐK lần đầu ThS. Lê Hoàng Quỳnh
21 15021362 Nguyễn Đức Toàn 15/03/1997 QH-2015-I/CQ-C-C ĐK lần đầu ThS. Lê Hoàng Quỳnh
22 16021832 Nguyễn Gia Phong 01/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Dương Lê Minh Hội đồng 2: 13h00, thứ 2, ngày 23/12/2019

Phòng 309 – Nhà E3, Trường ĐH Công nghệ

23 16022215 Nguyễn Hữu Phúc 30/04/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Dương Lê Minh
24 16021636 Phạm Văn Quyến 11/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Dương Lê Minh
25 16021610 Phạm Tiến Mạnh 20/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Dương Lê Minh
26 16021655 Lê Đức Toàn 07/08/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Dương Lê Minh
27 16021605 Nguyễn Đăng Bảo Long 15/03/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Trần Trúc Mai
28 16022451 Ngô Doãn Thông 11/12/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Trần Trúc Mai
29 16021623 Kiều Thanh Phong 10/09/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Trần Trúc Mai
30 16021597 Đào Ngọc Lâm 27/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Trần Trúc Mai
31 16022435 Doãn Đoàn Đại Hùng 03/04/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Trần Trúc Mai
32 16021629 Ngô Minh Phương 02/09/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Trần Trúc Mai
33 16020922 Bùi Nhật Duy 26/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-B ĐK lần đầu TS. Lê Đình Thanh
34 16021577 Đỗ Minh Hiếu 03/10/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Lê Đình Thanh
35 16022470 Nguyễn Tân Sơn 04/05/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Lê Đình Thanh
36 16022222 Trần Ngọc Tân 20/10/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Lê Đình Thanh
37 14020644 Phạm Phương Tùng 10/05/1994 QH-2014-I/CQ-T Học lại TS. Lê Đình Thanh
38 16021614 Bùi Phương Nam 26/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Lê Đình Thanh
39 16021637 Phạm Xuân Quỳnh 01/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Đại Thọ
40 16022221 Vũ Đức Sơn 23/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Đại Thọ
41 16021658 Mai Phúc Triệu 23/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Đại Thọ
42 16022424 Nguyễn Thanh Bình 03/08/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Hoài Sơn Hội đồng 3: 13h00, thứ 2, ngày 23/12/2019

Phòng 320 – Nhà E3, Trường ĐH Công nghệ

43 16022428 Nguyễn Văn Diên 04/05/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Hoài Sơn
44 16021562 Nguyễn Ngọc Doanh 21/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Hoài Sơn
45 16021580 Nguyễn Đắc Hoàn 20/03/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Hoài Sơn
46 16022193 Nguyễn Ngọc Lâm 12/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Hoài Sơn
47 16021601 Ninh Thị Nhật Lệ 01/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Hoài Sơn
48 16021824 Đỗ Thành Đạt 16/12/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Nam Hoàng
49 16021574 Nguyễn Minh Hiền 14/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Nam Hoàng
50 16022482 Đoàn Hồng Phúc 19/06/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Nam Hoàng
51 16022227 Vũ Viết Tuân 04/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Nguyễn Nam Hoàng
52 16021571 Trần Đại Trường Giang 20/01/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Phạm Mạnh Linh
53 16021589 Cao Hữu Hưng 19/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Phạm Mạnh Linh
54 16022194 Đoàn Nho Lâm 12/10/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Phạm Mạnh Linh
55 16021652 Nguyễn Thị Thanh Thư 30/12/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Phạm Mạnh Linh
56 16021621 Bùi Thị Hồng Nhung 02/08/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Phạm Mạnh Linh
57 16021659 Đinh Bá Trung 04/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Phạm Mạnh Linh
58 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 QH-2014-I/CQ-C-A-C Học tự do TS. Nguyễn Văn Vinh
59 15021606 Lưu Việt Anh 19/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-D ĐK lần đầu TS. Nguyễn Văn Vinh
60 14020816 Lương Ỏn Khăm 24/12/1995 QH-2014-I/CQ-C-C ĐK lần đầu TS. Nguyễn Văn Vinh
61 15020956 Bùi Xuân Vương 01/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-C Học lại TS. Nguyễn Văn Vinh
62 14020214 Lê Xuân Huỳnh 26/12/1995 QH-2014-I/CQ-T ĐK lần đầu TS. Lê Đức Trọng Hội đồng 4: 13h00, thứ 2, ngày 23/12/2019

Phòng 210 – Nhà E3, Trường ĐH Công nghệ

63 14020282 Lê Tiến Lực 02/08/1996 QH-2014-I/CQ-T ĐK lần đầu TS. Lê Đức Trọng
64 16021312 Nguyễn Thanh Minh 27/11/1998 QH-2016-I/CQ-T ĐK lần đầu TS. Lê Đức Trọng
65 15021462 Đoàn Văn Toàn 17/01/1997 QH-2015-I/CQ-C-D ĐK lần đầu TS. Lê Đức Trọng
66 16021861 Đặng Mỹ Duyên 18/12/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.  TS. Nguyễn Việt Anh
67 15021466 Bùi Trọng Đài 06/11/1995 QH-2015-I/CQ-C-C ĐK lần đầu PGS.  TS. Nguyễn Việt Anh
68 16021588 Nguyễn Việt Hùng 06/03/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.  TS. Nguyễn Việt Anh
69 14020230 Mai Khoa Hưởng 19/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-C Học lại PGS.  TS. Nguyễn Việt Anh
70 16021046 Nguyễn Văn Mạnh 15/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-B ĐK lần đầu PGS.  TS. Nguyễn Việt Anh
71 15022079 Trần Văn Tài Phát 25/07/1997 QH-2015-I/CQ-T ĐK lần đầu PGS.  TS. Nguyễn Việt Anh
72 16021628 Phan Tiến Phước 11/05/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu PGS.  TS. Nguyễn Việt Anh
73 15021826 Lô Quốc Khánh 02/09/1995 QH-2015-I/CQ-C-C Học lại TS. Hoàng Xuân Tùng
74 16021843 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 10/11/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Hoàng Xuân Tùng
75 16022502 Nguyễn Hồng Quang 10/03/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Hoàng Xuân Tùng
76 16021551 Đào Thế Anh 08/08/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Hoàng Xuân Tùng
77 16022433 Nguyễn Thị Hoài 27/09/1997 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Hoàng Xuân Tùng
78 16022173 Lê Xuân Hiếu 25/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Hoàng Xuân Tùng
79 16021607 Đồng Thị Thanh Lương 09/02/1998 QH-2016-I/CQ-N ĐK lần đầu TS. Hoàng Xuân Tùng

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.