Tin tức

Lịch test chương trình ĐA/KLTN bảo vệ tháng 5/2023

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 28

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch test chương trình ĐA/KLTN bảo vệ tháng 5/2023 như sau:

  1. Sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 2, 3; Công nghệ thông tin CLC2; Công nghệ thông tin 2,3: 8h30, thứ 6, ngày 12/05/2023 tại P311 – Nhà E3
  2. Sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 4; Công nghệ thông tin CLC3; Công nghệ thông tin 4: 8h, thứ 6, ngày 5/5 tại P319 – Nhà E3 (Chi tiết thời gian sinh viên theo dõi tại đây : Lịch bảo vệ dự kiến _Tháng 5_2023 – Google Sheets)
  3. Sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 9,10,11; Công nghệ thông tin CLC5; CNTT8: 13h30, thứ 5, ngày 4/5/2023 tại P317-Nhà E3
  4. Sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 1; Công nghệ thông tin CLC1; Công nghệ thông tin 1: từ ngày 5/5-12/05 đề nghị sinh viên liên hệ với Thầy/Cô phản biện để được test chương trình
  5. Các sinh viên thuộc các Hội đồng Chất lượng cao 5,6,7,8; Công nghệ thông tin CLC4; Công nghệ thông tin 5,6,7: Thứ 3, 9/05, từ 14 giờ chiều 2. Phòng thông báo trên Teams: https://bit.ly/40KP6AC hoặc Code: 4pi9pks –> Các em đăng nhập để xem thông báo chi tiết nhé.

 

Chú ý: Khi đến test chương trình sinh viên điền đầy đủ thông tin vào phiếu test theo mẫu và đưa cho cán bộ test, mẫu tại đây Mau Bien ban Test_KLTN

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.