Tin tức

Machine Learning Day và Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Một 6

𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 – 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟏𝟐, 𝟐𝟎𝟐𝟑
 
📌Thời gian: 09:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023
📌Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán:
 
👉👉Chi tiết xem tại đây: https://viasm.edu.vn/hdkh/mlds2023?fbclid=IwAR3_vrBJEeOGiFQbI2cFgnp16fEww_EwT5Grrj13cne1mxSCP8tkDzYm5nY
 
𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐫𝐢́ 𝐭𝐮𝐞̣̂ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐃𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮
 
📌Thời gian: 11:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023
 
📌Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
 
Mục đích: Seminar chung về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu (DS) – viết tắt “Seminar AI” là chuỗi sinh hoạt chuyên môn chung của những người làm và học về các lĩnh vực trên.
 
👉👉Chi tiết xem tại đây: https://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-chung-ve-tri-tue-nhan-tao-va-khoa-hoc-du-lieu

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.