Thông tin dành cho sinh viên tương lai

THAY ĐỔI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐỢT 1 NĂM 2020

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Hai 21

Khoa CNTT thông báo kế hoạch nhận đơn điều chỉnh thông tin luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 như sau:

  1. Thời hạn nhận đơn: Chậm nhất 16/03/2020
  2. Địa chỉ nhận đơn: Liên hệ chuyên viên Phạm Thị Mai Bảo, Phòng 301 – Nhà E3
  3. Các chú ý khi làm điều chỉnh:
    1. Đối với những luận văn thay đổi nhỏ, học viên cần nộp đơn (trong đó có xác nhận của thầy HD là không thay đổi hướng nghiên cứu)
    2. Đối với những luận văn thay đổi lớn, học viên cần nộp đơn và đề cương mới ( lưu ý nếu thay đổi lớn phải bảo vệ đợt 2 vì QĐ giao đề tài phải trước ngày bảo vệ 6 tháng)
    3. Học viên xem các biểu mẫu tại đây : /quy-trinh-dao-tao-va-cac-bieu-mau-danh-cho-dao-tao-thac-si/

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.