Thông tin dành cho sinh viên tương lai

THÔNG BÁO TUYỂN NCS TIẾN SĨ TẠI University of Florida, Mỹ

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Năm 15

💥THÔNG BÁO TUYỂN NCS TIẾN SĨ💥
 
👉Giáo sư Thái Trà My, University of Florida (https://www.cise.ufl.edu/~mythai/), cần tuyển NCS tiến sỹ về Machine Learning, Optimization và Blockchain vào mùa thu 2020.
👉GS. Trà My hiện đang là trưởng phòng thí nghiệm với tên gọi “The UF Adaptive Learning and Optimization Lab” (http://optnetsci.cise.ufl.edu/).
 
Các hướng nghiên cứu cụ thể của lab bao gồm:
➡️large-scale data mining
➡️machine learning
➡️ adaptive algorithms/optimization
➡️ ứng dụng trong social networks, critical infrastructure, healthcare, và blockchain.
 
GS. Trà My luôn đặt mục tiêu công bố ở những hội nghị chuyên ngành hàng đầu nên sinh viên của giáo sư sau khi tốt nghiệp đều rất thành công, đều có vị trí việc làm tốt, nhiều
người làm việc ở Google, Facebook, Microsoft, Amazon, eBay, IBM …

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.