Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Ba 20

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1.1. Chuyên ngành tuyển sinh

 • Khoa Công nghệ Thông tin
  • Các chuyên ngành:
   • Kỹ thuật phần mềm
   • Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
   • Hệ thống thông tin
   • Khoa học máy tính.
 • Khoa Điện tử – Viễn thông,
  • Các chuyên ngành:
   • Kỹ thuật điện tử,
   • Kỹ thuật viễn thông.
 • Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa,
  • Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật.
 • Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano,
  • Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nanô.
 • Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông,
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng.

1.2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

1.3. Điều kiện dự tuyển

a) Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

– Có đủ sức khoẻ để học tập;

– Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy hạng Giỏi trở lên ngành/chuyên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo tiến sĩ (chi tiết tại Phụ lục 3) . Trường hợp thí sinh phải học bổ túc kiến thức thì cần hoàn thành trước khi đăng ký dự tuyển. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;

– Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

– Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của CTĐT định hướng nghiên cứu và các công trình công bố theo quy định đơn vị đào tạo (nếu có) (chi tiết tại Phụ lục 4)  . Riêng các thí sinh có bằng thạc sĩ định hướng ứng dụng hoặc có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp nhưng phải học bổ sung kiến thức hoặc dự tuyển từ cử nhân thì phải là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận;

– Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn;

– Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

+ Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

+ Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh (nếu có);

+ Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

– Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng chuyên ngành đào tạo;

– Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

b) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu về ngoại ngữ của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 4 trở lên (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự tuyển, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN công nhận (chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của văn bản này). Riêng đối với các ngoại ngữ khác tiếng Anh, trong năm 2023, có thể sử dụng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ đủ 4 kỹ năng được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 2).

c) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của chương trình đào tạo tiến sĩ (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

d) Các yêu cầu khác theo đặc thù của đơn vị và CTĐT.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 của Bộ GD&ĐT phải đáp ứng tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn tại Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/09/2021 (chi tiết tại Phụ lục 5);

– Thí sinh dự tuyển đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Quy định xét cấp học bổng của ĐHQHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc ban hành theo QĐ số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 của Giám đốc ĐHQGHN có thể nộp hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (chi tiết tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7).

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 25 nghiên cứu sinh

STT Chuyên ngành Số lượng
1. Khoa học máy tính 25
2. Kỹ thuật phần mềm
3. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
4. Hệ thống thông tin
5. Kỹ thuật điện tử
6. Kỹ thuật viễn thông
7. Cơ kỹ thuật
8. Vật liệu và linh kiện nanô
9. Kỹ thuật xây dựng

3.HỒ SƠ DỰ THI

Bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển;

b) Sơ yếu lí lịch cá nhân;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy định; Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

d) Đề cương nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu, nội dung tại mục 1.3-a của Hướng dẫn này;

e) Thư giới thiệu của tối thiểu một nhà khoa học theo quy định tại mục 1.3-a của Hướng dẫn này;

f) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của đơn vị đào tạo;

Link tải file liên quan: https://bom.so/7VHdyC

4. ĐĂNG KÝ DỰ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ

4.1. Nhiệm vụ của thí sinh

 • Bước 1: Thí sinh truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh đã đăng ký tài khoản trong những kỳ tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kỳ đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng ký dự tuyển trong năm 2023. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.
 • Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng 107 – Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc chuyển qua đường bưu điện (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện).

Ghi chú: Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc thực hiện thêm Bước 3: ngoài việc nộp hồ sơ dự tuyển phải khai báo thông tin và nộp hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng tại địa chỉ http://hocbong.vnu.edu.vn.

Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 01/03/2023 đến 17h00 ngày 14/04/2023.

4.2. Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn

– Từ ngày 08/05/2023 đến 14/05/2023.

4.3. Lệ phí

Lệ phí: 260.000đ/ thí sinh

Phương thức nộp tiền: thí sinh có thể chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của Trường Đại học Công nghệ hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Trường Đại học Công nghệ.

Thông tin chuyển tiền qua tài khoản:

+ Tên Tài khoản: Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

+ Số TK: 21510001973669 tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

+Nội dung chuyển khoản: Mã ĐKDT_Ngày sinh_TS SĐH đợt 1_2023

+ Địa chỉ nộp tiền mặt: P.101A – Phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN – Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ghi chú: Mã ĐKDT – Mã Đăng ký dự thi. Mã ĐKDT được gắn theo thông tin đăng ký dự thi của mỗi thí sinh trên phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN; và hiển thị ngay tại đầu của mỗi phiếu đăng ký dự thi.

5. THỜI GIAN CÔNG BỐ KÉT QUẢ THI, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Thời gian công bố kết quả thi: trước ngày 17/05/2023.
 • Thời gian đào tạo: 3 năm với NCS đã có bằng thạc sĩ, 4 năm với NCS đã có bằng đại học

6. THÔNG TIN LỘ TRÌNH HỌC PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Học phí năm học 2023-2024, lộ trình tăng học phí tuân theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo” và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 “Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập” và các văn bản liên quan.

7. HỌC BỔNG DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH

Nghiên cứu sinh có cơ hội đăng ký nhiều nguồn học bổng, trong đó có các học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ cấp. Cụ thể:

+ Học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (chi tiết tại Phụ lục 4).

+ Học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội: cho NCS từ thạc sĩ là 60.000.000 đồng/khóa học, cho NCS từ cử nhân là 90.000.000 đồng/khóa học.

+ Học bổng của Trường Đại học Công nghệ: cho NCS từ thạc sĩ là 60.000.000 đồng/khóa học, cho NCS từ cử nhân là 80.000.000 đồng/khóa học.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ, TƯ VẤN TUYỂN SINH

          Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 107-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754 7810 hoặc số hotline: 0987673043

Email: thanhvtp@vnu.edu.vn

Website: https://uet.vnu.edu.vn  m

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.