Tin tức

Thông tin học bổng MEXT 2023

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Bảy 21

Thông tin học bổng MEXT 2023

Học bổng MEXT 2023 của JAIST là học bổng theo chương trình đặc biệt của chính phủ Nhật cấp cho trường School of Information Science (JAIST). Học bổng bao gồm tiền học bổng hàng tháng và vé máy bay hai chiều cùng như miễn học phí. Nội dung của học bổng và các yêu cầu cho các ứng viên học bổng chi tiết như sau.

1. Đối tượng Thạc sỹ: Học sinh tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, khoa học
máy tính, hoặc chuyên ngành liên quan

2. Thông tin học bổng
✔ Miễn học phí
✔ Hàng tháng : 143,000 yên
✔ Được cấp vé máy bay đi từ Việt Nam và Về Việt Nam từ Nhật sau khi tốt nghiệp

3. Hồ sơ ứng viên
✔ Lý lịch khoa học.
✔ Điểm tiếng Anh (Tofel, Toeic, IELTS)
✔ Bảng điểm
✔ Các thành tích (giải thưởng, bằng khen, etc)

4. Thời gian và nội dung tuyển chọn
✔ Thời gian gửi hồ sơ: 25/08/2023
✔ Thời gian phỏng vấn tại HN: 11/09/2023
✔ Thời gian phỏng vấn tại HCMC: 13/09/2023
✔ Nội dung: Phỏng vấn (30 phút):
o Trình bày quá trình nghiên cứu các kết quả đạt được (luận văn bài báo)
o Trình bày các nghiên cứu định thực hiện ở JAIST.
o Hỏi đáp

Chi tiết về nội dung phỏng vấn và hồ sơ chuẩn bị có thể tham khảo dưới đây

https://www.jaist.ac.jp/admissions/data/%28IoT%29_Application_Guide_for_MEXT_Oct_20
24.pdf
https://www.jaist.ac.jp/english/admissions/application-guide/guide-m-scholarship.html

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.