Tin tức

Tuần lễ hội nhập sinh viên năm học 2022-2023

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tám 23

“𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐞̂̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟑”
𝟏. 𝐌𝐮̣𝐜 đ𝐢́𝐜𝐡
– Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để sinh viên (SV) bước vào năm học mới 2022-2023, chủ động thích ứng linh hoạt vừa thực hiện nhiệm vụ dạy – học vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.
– Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của ĐHQGHN và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.
𝟐. 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠
– Quán triệt tới SV ý thức tự giác, trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong trường học gắn với các nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị và ĐHQGHN.
– Phổ biến nội dung các văn bản pháp quy quan trọng, cập nhật liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của SV (chế độ học phí áp dụng cho năm học 2022-2023; các chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách tín dụng đối với SV…)
– Thông tin về kế hoạch học tập, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2022- 2023.
𝟑. 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜
– Thời gian tổ chức: từ 8h30-10h30
– Gặp mặt trực tiếp sinh viên K66 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo
– Gặp mặt qua hình thức online đối với sinh viên K64, K65 qua đường link sau:
Lưu ý: yêu cầu tất cả sinh viên các khóa K64,K65,K66 có mặt lúc 08h15 để ổn định vị trí và điểm danh

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.