Tuyển sinh sau đại học

THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN là một trong bảy Khoa CNTT đầu tiên trong cả nước được thành lập vào tháng 02/1995.

Khoa đã đào tạo hàng nghìn Cử nhân (hệ chính quy), Thạc sĩ và Tiến sĩ. Hiện nay, Khoa CNTT đang đào tạo 1500 sinh viên chính quy, 200 học viên Cao học và khoảng 50 Nghiên cứu sinh. Trong các khóa đại học đã tốt nghiệp có hàng trăm sinh viên được nhận học bổng sau đại học ở nước ngoài ngay khi tốt nghiệp (Nhật Bản, VEF-Mỹ, Tây Âu, Úc, Hàn Quốc, Singapore, …), trên 30 người đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và nhiều người đã về giảng dạy tại Khoa. Khoảng hơn 100 người làm việc cho các tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới: Google, Facebook, IBM, Microsoft, Amazon, Toshiba, Panasonic, v.v.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Là một trong những Khoa CNTT tiên phong trong giảng dạy và nghiên cứu, hiện Khoa CNTT có đội ngũ giảng viên mạnh, gồm 70 cán bộ, trong đó 45 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ được đào tạo từ các nước tiên tiến trên thế giới, 15 giảng viên là Giáo sư hoặc Phó giáo sư tham gia đào tạo sau đại học. Hằng năm các cán bộ của Khoa công bố khoảng 100 bài báo khoa học tại các tạp chí, kỷ yếu hội thảo quốc tế có uy tín.

tapthe

Đội ngũ cán bộ Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghê – ĐHQGHN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo sau đại học của Khoa CNTT được cập nhật hàng năm với sự tham khảo đến các chương trình chuẩn của các tổ chức quốc tế ACM, IEEE và các trường đại học hàng đầu thế giới. Năm học 2016 – 2017, Khoa Công nghệ Thông tin tuyển sinh cho 06 chương trình đào tạo thạc sỹ và 04 chương trình đào tạo tiến sỹ, bao gồm:

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Chương trình đào tạo tiến sỹ
–       Chuyên ngành Khoa học máy tính

–       Chuyên ngành Hệ thống thông tin

–       Chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

–       Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

–       Chuyên ngành Quản lý Hệ thống thông tin

–       Chuyên ngành An toàn thông tin

–       Chuyên ngành Khoa học máy tính

–       Chuyên ngành Hệ thống thông tin

–       Chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

–       Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

 

Các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ này đào tạo chuyên sâu các kiến thức liên quan thuộc lĩnh vực hẹp của ngành Công nghệ thông tin. Đặc biệt, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính là các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế thuộc hệ nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN. Các học viên của chương trình được đào tạo thêm các kỹ năng về nghiên cứu và giao tiếp bằng tiếng Anh. Phần lớn thời lượng của chương trình đào tạo này sẽ được dạy bằng tiếng Anh và một số môn học sẽ được giảng dạy bởi giáo sư nước ngoài. Các học viên không đáp ứng chuẩn đầu ra hệ nhiệm vụ chiến lược sẽ được xét tốt nghiệp theo hệ chuẩn thông thường.

Chuyên ngành Quản lý Hệ thống thông tin đào tạo thạc sĩ chuyên về quản lý các lĩnh vực khoa học công nghệ. Chương trình đào tạo hướng đến các học viên đã tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật công nghệ hiện nay đang làm quản lý hoặc các học viên đã tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, quản lý hiện nay đang làm việc trong các doanh nghiệp về Công nghệ thông tin.

Chuyên ngành An toàn thông tin đào tạo thạc sĩ là một chuyên ngành mới của Khoa. Chương trình đào tạo hướng đến các học viên đã tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin muốn đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao kiến thức về khía cạnh bảo mật hệ thống, an ninh thông tin, an toàn dữ liệu,…của các hệ thống thông tin hiện đại.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ đợt I năm 2017 với các thông tin chi tiết được đăng tải trên các địa chỉ sau:

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 301, Nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3754 9359/04.3754 7064; Fax: 04.3754 7460

Website: http://www.uet.vnu.edu.vn/fit; Email: TuyenSinhDHCN@vnu.edu.vn

 

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.