Tin nổi bật

02 cá nhân Trường ĐHCN được tặng thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2021

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Một 5

02 cá nhân Trường ĐHCN được tặng thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2021

   Năm 2021, ĐHQGHN tặng thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN cho 14 cá nhân, trong đó có 07 cán bộ trẻ và 07 học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN. Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) có 01 cán bộ Lê Hoàng Quỳnh (khoa Công nghệ thông tin) và 01 học viên cao học Dương Quốc Hưng đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN. 

   Đây là những ghi nhận của lãnh đạo ĐHQGHN đối với những thành quả mà thế hệ trẻ ĐHQGHN đã đạt được trong năm 2021 ở tất cả các mảng hoạt động: học tập, nghiên cứu, giảng dạy và công tác.

Danh sách cán bộ được tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN” năm 2021

TT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực xuất sắc tiêu biểu
1 Lê Hoàng Quỳnh Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ Lĩnh vực đào tạo
2 Bùi Phương Chi Giảng viên, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Lĩnh vực đào tạo
3 Trần Nhật Lam Duyên Giảng viên, Khoa Các khoa học liên ngành Lĩnh vực khoa học công nghệ
4 Phạm Chiến Thắng Giảng viên, Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực khoa học công nghệ
5 Phạm Thị Thu Hà Phòng Quản trị Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin – Thư viện Lĩnh vực quản trị và các hoạt động khác
6 Đào Văn Huy Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Lĩnh vực quản trị và các hoạt động khác
7 Nguyễn Thị Ngọc Anh Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Trường ĐH Ngoại ngữ Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng

Danh sách học sinh, sinh viên, học viên được tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN” năm 2021

TT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực xuất sắc tiêu biểu
1 Nguyễn Ngô Xuân Nhi Lớp 11A11 – Trường ĐH Giáo dục Lĩnh vực học tập, nghiên cứu và rèn luyện
2 Trần Bá Dương Lớp Quốc tế Vật lý, Khóa QH.2018.T.CQ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực học tập, nghiên cứu và rèn luyện
3 Dương Quốc Hưng Lớp QH-2018-I/CQ, Trường ĐH Công nghệ Lĩnh vực học tập, nghiên cứu và rèn luyện
4 Đào Thị Trang Lớp Cao học Khóa 2020 – 2022, Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Lĩnh vực học tập, nghiên cứu và rèn luyện
5 Nguyễn Vũ Huy Hoàng Lớp QH.2018.F.1.E1, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng
6 Nguyễn Phương Anh Lớp IB 2020, QH-2020-Q, Trường Quốc tế Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng
7 Phạm Quang Vũ Lớp QH-2018-X-VNH, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng

 

Theo VNU Media – Ban CT&CT HSSV

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.