Tin nổi bật

TB đăng ký làm Nghiên cứu Khoa học và báo cáo tại Hội nghị SVNCKH cấp Khoa năm 2020

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Hai 20

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký làm Nghiên cứu Khoa học và báo cáo tại Hội nghị SVNCKH cấp Khoa năm 2020

Nhằm giúp cho sinh viên làm quen và tham gia vào hoạt động NCKH với các Thầy/Cô, cũng như định hướng làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa CNTT thông báo kế hoạch đăng ký tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2020 như sau:

Sinh viên Chủ động liên hệ với các Thầy/Cô để được nhận hướng dẫn và đăng ký tham dự tại đây: https://forms.gle/ew6BUwehgncf6znM9

chậm nhất 06/03/2020 (nếu nhóm có nhiều sinh viên cùng thực hiện thì bạn trưởng nhóm đại diện đăng ký và liệt kê đầy đủ danh sách nhóm). Đặc biệt đây cũng là cơ hội để các em có thể nhận Thầy/Cô hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp sau này.

  1. Sinh viên đạt giải tai hội nghị SVNCKH cấp Khoa được đề xuất tham dự tại hội nghị cấp Trường. Nếu đạt giải cấp Trường, sinh viên nếu có nguyện vọng sẽ được sử dụng kết quả NCKH thay cho một học phần tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức chuyên ngành.
  2. Trong quá trình đăng ký nếu cần hỗ trợ gì đề nghị sinh viên liên hệ với:
    • Chuyên viên: Phạm Thị Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn)
    • Phòng 301, nhà E3, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHCN.

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ

STT

Thời gian

Nội dung

1. 20/02 -06/03/2020 –         Sinh viên nộp đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn theo link

è https://forms.gle/ew6BUwehgncf6znM9

2. 07/03/2020 –         Khoa tập hợp danh sách sinh viên, đề tài, cán bộ hướng dẫn
3. 06/04/2020 Sinh viên nộp báo cáo về VPK (P301 – Nhà E3) gồm:

–          01 quyển báo cáo theo mẫu gửi kèm

–          01 file .doc toàn văn báo cáo gửi qua email cho cô Phạm Thị Mai Bảo (baoptm@vnu.edu.vn)

4.  07/04/2020 Khoa gửi báo cáo của sinh viên đến các cán bộ Phản biện
5. 13/04/2020 Khoa thu các phản biện trong đó có ý kiến đồng ý hay không đồng ý cho sinh viên báo cáo tại hội nghị
6.  14/04/2020 Công bố danh sách sinh viên tại từng tiểu ban và địa điểm báo cáo
7. 16/04/2020 Khoa tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa
8. 17/04/2020 Họp hội đồng thẩm định cấp Khoa

Công bố kết quả NCKH cấp Khoa

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.