Các bộ môn và phòng thí nghiệm

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Department of Software Engineering

Tháng Mười Hai 8

Bộ môn CNPM đảm nhận vai trò quan trọng trong phát triển các ngành và chuyên ngành tại khoa CNTT, bao gồm cả đào tạo cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ. Giảng viên của bộ môn tham gia xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết, xây dựng giáo trình, giảng dạy nhiều môn học cơ sở của CNTT và các môn chuyên ngành theo định hướng CNPM.

 

Giảng viên thuộc Bộ môn:

TS. Võ Đình Hiếu (Chủ nhiệm bộ môn)

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà (Hiệu trưởng)

PGS.TS. Trương Ninh Thuận (Phó viện trưởng, phụ trách Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ)

PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng (Phó Chủ nhiệm Khoa)

PGS. TS. Trương Anh Hoàng

TS. Đặng Văn Hưng

TS. Đặng Đức Hạnh (Phó Chủ nhiệm bộ môn)

TS. Tô Văn Khánh (Phó Trưởng phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng)

TS. Vũ Thị Hồng Nhạn

ThS. Nguyễn Việt Tân

ThS. Nguyễn Đức Anh

– ThS. Nguyễn Thu Trang

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

ThS. Lê Khánh Trình

NCS. Nguyễn Hà Thanh

CN. Nguyễn Văn Sơn

– CN. Nguyễn Văn Hoàn

– CN. Nguyễn Thị Huyền

– CN. Nguyễn Tùng Lâm

– CN. Mai Thanh Minh

– CN. Nguyễn Quang Minh

– CN. Ngô Kiến Tuấn

– CN. Đoàn Thị Hoài Thu

– CN. Trần Mạnh Cường

Liên hệ

Địa chỉ: 321 – E3 – 144 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại:  84 4 37549016

Website: http://3.1.195.72/se

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.