Các bộ môn và phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm tương tác người máy

Human-Machine Interface Laboratory

Tháng Mười Hai 4

Được thành lập từ năm 2008, phòng thí nghiệm Tương tác Người máy đã có đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như giảng dạy. PTN có 1 phó giáo sư, 4 tiến sỹ, 2 thạc sỹ. Nhiều cán bộ tốt nghiệp tiến sỹ từ các cơ sở đào tạo tiến tiến ở các nước phát triển như: Úc, Hà Lan, Pháp, Hàn Quốc.

Phòng thí nghiệm Tương tác người-máy đảm nhận nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng về tương tác người-máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ảnh, đồ hoạ máy tính và bảo mật ảnh,… Tổ chức thực hiện điểm các giải pháp tích hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện chủ trương đào tạo phân luồng theo định hướng học thuật, đào tạo chất lượng cao và đào tạo trình độ quốc tế. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học. Các cán bộ nghiên cứu của phòng thí nghiệm được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về nhiễu lĩnh vực trong Khoa học máy tính trong đó có:

– Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

– Đồ họa máy tính

– Xử lý ảnh

– Xử lý video

– Thị giác máy

– Xử lý ảnh viễn thám

– Phân tích dữ liệu không thời gian

Giảng viên thuộc Phòng thí nghiệm:

PGS. TS Lê Thanh Hà (Trưởng phòng)

TS. Ma Thị Châu

TS. Ngô Thị Duyên

TS. Tạ Việt Cường

– CN. Phạm Tuấn Dũng

– CN. Kiều Hải Đăng

– CN. Lê Công Thương

– CN. Hoàng Thị Linh

Liên hệ

Địa chỉ: 307 – E3 – 144 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội

Website: https://hmiuet.wordpress.com/

FB Page: https://www.facebook.com/hmiuet

 

 

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.