Nghiên cứu

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐉𝐀𝐈𝐒𝐓 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐇 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 20

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐉𝐀𝐈𝐒𝐓 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐇 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 Nội dung Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ Information Science của JAIST. Người trúng tuyển sẽ […]

Xem thêm

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 (𝐍𝐈𝐈) năm 2022

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 13

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 (𝐍𝐈𝐈) năm 2022 Thời gian ứng tuyển chương trình thực tập: trước 17h00 ngày 20/05/2022. Hồ sơ đăng ký xin gửi về Phòng KHCN-HTPT – Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN (Ms. Đỗ Thị Hồng Nhung). Chi tiết xem thêm tại: https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2022-1/index.html

Xem thêm

VNU-UET chuyển giao cho FSOFT-GAM giải pháp kiểm thử tự động cho các dự án C/C+

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Tư 4

    Công cụ UT Automation testing là một sản phẩm trong các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao (R&D) điển hình được phát triển bởi sự hợp tác giữa Phòng thí nghiệm Đảm bảo chất lượng phần mềm (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và FPT Global Automotive […]

Xem thêm

Buổi Seminar số 2 về học tập, nghiên cứu và ứng tuyển vào Trường Đại học Aizu

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Ba 2

Buổi Seminar số 2 về học tập, nghiên cứu và ứng tuyển vào Trường Đại học Aizu Thân gửi các bạn sinh viên, Trong buổi seminar giới thiệu ngày 14/12/2021, Trường Đại học Aizu đã giới thiệu về nhà trường và các chương trình học phù hợp với sinh viên UET tại Aizu. Chắc hẳn, không ít bạn […]

Xem thêm

Kiểm định AUN- CTĐT kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Hai 25

Từ ngày 21 – 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) tổ chức kiểm định chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu bằng hình thức […]

Xem thêm

Chương trình Thực tập Quốc tế tại Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản (NII)

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Hai 9

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 (𝐍𝐈𝐈) Thời gian ứng tuyển chương trình thực tập: đến hết ngày 31/03/2022 Số lượng tuyển: 03 Chi tiết về chương trình các bạn theo dõi tại đây https://www.nii.ac.jp/…/internship2021_1st_Call-online/ https://www.nii.ac.jp/…/internship2021_1st_Call-onsite/

Xem thêm

Chương trình thực tập Quốc tế dành cho Nghiên cứu sinh

Phạm Thị Mai Bảo

Tháng Mười Hai 29

2022 RIKEN R-CCS International HPC Computational Science Internship https://www.r-ccs.riken.jp/en/outreach/schools/20220501-1/

Xem thêm

Đối tác khối hàn lâm

admin

Tháng Mười Hai 15

Xem thêm

Các hướng nghiên cứu

admin

Tháng Mười Hai 7

Khoa CNTT là một trong những đơn vị hàng đầu về nghiên cứu-triển khai. Số lượng sản phẩm khoa học-công nghệ quốc tế của Khoa CNTT ngày càng tăng. Số công bố khoa học Scopus tăng từ 20 công trình (năm 2010) tới 40 công trình (năm 2014) và tỷ lệ các công bố ISI, […]

Xem thêm

Chuyên san CNTT-TT

admin

Tháng Sáu 12

Khoa CNTT là đơn vị phụ trách Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN. Đây là một trong các chuyên san có uy tín trong lĩnh vực CNTT và truyền thông của cả nước. Chuyên san xuất bản 4 số trong một năm và bằng tiếng Anh. […]

Xem thêm

Các sản phẩm công nghệ

admin

Tháng Sáu 12

Theo định hướng nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn, giảng viên Khoa CNTT ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ hữu ích và có tính ứng dụng cao. Các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu gồm có: – Hệ thống hỗ trợ kiểm lỗi chính tả và phát hiện […]

Xem thêm

Các đề tài dự án

admin

Tháng Sáu 12

Hàng năm, giảng viên của Khoa thực hiện số lượng lớn các đề tài, dự án từ các cấp khác nhau. Ở dưới là danh sách một số các đề tài, dự án tiêu biểu đang và đã thực hiện trong thời gian gần đây. – VNU-SMM: Hệ thống tự động phân tích dữ liệu […]

Xem thêm

© VNU-UET-Faculty of Information Technology. All rights reserved.